Kåt, glad & tacksam
Eva Sanner
Bonnier 2008
Form Johan Resele

Kåt, glad och tacksam
Kåt, glad och tacksam
Kåt, glad och tacksam
Kåt, glad och tacksam
Kåt, glad och tacksam
Kåt, glad och tacksam
Kåt, glad och tacksam
Kåt, glad och tacksam
Kåt, glad och tacksam
Kåt, glad och tacksam
Kåt, glad och tacksam
Kåt, glad och tacksam
Kåt, glad och tacksam
Kåt, glad och tacksam